Cennete Girecek Hakkında cevaplar ile Etiketlenmiş Yazılar

Cennete Girecek Hakkında Soru ve Cevap

Cennete girecek olan hayvanlar:

1- Salih aleyhisselamın devesi,
2- İbrahim aleyhisselamın danası,
3- İsmail aleyhisselamın koçu,
4- Musa aleyhisselamın sığırı,
5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd,
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği,
10- Muhammed aleyhisselamın devesi
Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir (Mişkatül-Envar, Şir’at-ül-islam şerhi)

, ,

Yorum yok